Per què ecològic?

Hi ha molts motius pels quals produïm i creiem que és interessant consumir productes
ecològics:

  1. La fruita i la verdura te més gust i és de alt valor nutricional.
  2. Beneficia la salut dels consumidors, ja que els productes s’obtenen a partir de substàncies i processos naturals i estan lliures de pesticides i abonos químics de síntesi .
  3. Es fan servir espècies i varietats adaptades al medi i respecten els cicles naturals dels cultius.
  4. Preserva els recursos naturals, ja que redueix la contaminiació a l’atmòsfera, sol, aigua i aliments, mantenint l’equilibri ecològic natural de l’entorn
  5. Fomenta el desenvolupament rural